Sharikov.takes.offense

Previous | Next

Sharikov.takes.offense

Kensington Market, Toronto. (Image title is an homage to Mikhail Bulgakov... )